GBA ARBEIDSBEMIDDELING IN DE INSTALLATIETECHNIEk

“Kies niet de zekerheid van een vaste baan bóven je werkplezier!”
“Samen creëren we een nieuwe stap in je carriëre!”

Arbeidsbemiddeling

GBA

Arbeidsbemiddeling in de Installatietechniek

  • Recruitment

  • HR advies

  • Uitzenden en Detacheren

  • Bemiddeling van ZZPers

  • Werving & selectie

  • Verzorgen van wervingscampagne op social media